Bevezető I.

1. Motiváció megteremtése, érdeklődés felkeltése

 

Az előadás célkitűzése, hogy a lézerműködés elvét és feltételeit ismertesse, továbbá bemutassa a leggyakrabban használt lézereket. A lézersugárzás időbeli viselkedésének és nemlineáris optika alapjainak ismertetésen túl bevezet az optikai méréstechnika rejtelmeibe, különös tekintettel az alkalmazás centrikus spektroszkópiai módszerek világába. A vékonyrétegek típusainak, előállításának és speciális alkalmazási lehetőségeinek bemutatásával pedig a lézerrendszerek optikai elemeivel ismerkedhetünk meg. 

 

2. Célcsoport meghatározása

 

Az előadás MSc hallgatók számára készült.

 

3. Szükséges ismeretek felsorolása

 

A klasszikus optika, kvantummechanika és szilárdtestfizika alapelveinek ismerete elengedhetetlen az előadás megértéséhez. 

 

4. Tartalmi áttekintés

 

Az előadás első harmadában a lézerműködés elvének és feltételeinek bemutatása történik, ezt követi a különböző típusú lézerek működésének ismertetése, különös tekintettel a négynívós lézerrendszerek működésének alapjaira és a különböző módusok kiválasztására. Végül a nemlineáris folyamatok jellemzése kerül terítékre.

Az előadás második harmadában az optikai méréstechnika módszereinek ismertetése történik a különböző gerjesztő és detektáló eszközök bemutatásán keresztül. A spektroszkópiai módszerek részletes prezentációja pedig képet ad a fény-anyag kölcsönhatás során lezajló folyamatokról és azok használhatóságáról.

Az előadás utolsó harmadában a különböző típusú vékonyrétegeket, azok alkalmazási lehetőségeit és továbbá előállítási módszereit ismerhetik meg a hallgatók. A végén pedig bepillantást nyerhetnek a speciális optikai vékonyrétegek lézerrendszerekben történő alkalmazási lehetőségeibe. 

 

 

5. Célkitűzés megfogalmazása

 

Ezen előadás fő célja, hogy ismertesse a lézerműködés és az optikai méréstechnika alapjait, továbbá képet adjon a vékonyrétegek felhasználási lehetőségeiről a lézerrendszerekben.

 

6. Követelmények meghatározása

 

A hallgatónak az előadás végére tisztában kell lennie az ismertetett anyagrésszel és el kell tudnia magyarázni a lézerműködés alapvető folyamatait. Számot kell tudnia adni a különböző méréstechnikai módszerekről, továbbá a vékonyrétegek típusairól és alkalmazási lehetőségeiről. 

 

7. Ajánlott tanulási módszer 

 

Az előadás anyagának követése és az ajánlott irodalom használata.