Tesztkérdések II.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

1. Miből áll a szilárdtest-lézerek aktív közege?

Félvezető anyagból.

Optikailag átlátszó kristályból.

Optikailag átlátszó üvegből.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

2. Hogyan pumpálják a szilárdtest-lézereket?

Nagy teljesítményű lámpával.

Félvezető lézerekkel.

Gázlézerekkel.

Excimer lézerrel.Feleletválasztós teszt

3. Hol található a  Nd:YAG lézer két fő pumpasávja?

730 és 800 nm-es hullámhosszak körül.

640 és 870 nm-es hullámhosszak körül.

370 és 420 nm-es hullámhosszak körül.


Feleletválasztós teszt

4. Mely hullámhossznál található a  Nd:YAG lézerek leggyakrabban használt lézerátmenete?

1.064 μm 

405 nm.

785 nm.


Szókitöltős teszt

5. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Mik a szállézerek legfőbb szerkezeti sajátosságai?

Szállézerben az aktív közeg az optikai szál van, -szennyezés formájában. Leginkább egymódusú és alapú.

  
Feleletválasztós teszt

6. Mi a festéklézerek aktív anyaga?

Szerves festék. 

Optikailag átlátszó kristály.

Félvezető anyag.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

7. Melyek a szilárdtest-lézerek fő előnyei?

Széles, erős abszorpciós sávok. 

Kis fluoreszcencia- és erősítési sávszélességek: hangolhatóság keskeny tartományban. 

Rövid időtartamú lézerpulzusok (femtoszekundumos) generálása móduscsatolással. 

Kompakt kivitelezés és sugárzás nagy hatásfokú generálása a láthatótól a közeli infravörös spektrumban, nagy intenzitások esetén is.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

8. Mik az alacsony sűrűségű aktív anyagot tartalmazó lézerek előnyei?

Lézersugárzás közeli infravörös régióban – szilárdtest-lézerek spektruma által lefedetlen. 

Hatékony lézerfolyamat az UV- és röntgenspektrumban. 

Nagy teljesítményű lézerek. Szókitöltős teszt

9. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Mi az elosztott visszacsatolású (DFB) lézerek felépítése és működési elve?

Elosztott visszacsatolású (DFB: ) lézert alkotnak az olyan aktív közegek, ahol a heterostruktúrában foglalt cladding rétegek egyikének vastagsága változik. Ennek eredményeképp az oszcilláló módus tere egy, a elmozdulástól függő periodikus effektív törésmutatót érzékel. A -reflexió miatt a DFB lézer előre és vissza terjedő nyalábjai összecsatolódnak, amennyiben a hullámhosszak teljesítik a Bragg-féle visszaverődési feltételt. 

  
Szókitöltős teszt

10. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Definiálja egy félvezető vezetési és valenciasávjához tartozó kvázi-Fermi-nívókat!

Félvezető vezetési és valenciasávjának kvázi-Fermi-nívói azok az , melyek alatt található állapotok betöltöttségűek, a felettük lévők viszont .