Raman-szórás

A1.11.D14

A Raman-spektroszkópia a rezgési spektroszkópiai módszerek egyike. A Raman-szórás a fény rugalmatlan szóródása egyes kötések, illetve atomcsoportok rezgőmozgásán. A rezgési spektroszkópiai módszerekkel a molekulákban vagy kristályos anyagokban lévő kötések (kötött atomcsoportok) rezgései, periodikus oszcillációi vizsgálhatók, így áttételesen egyszerre kémiai és lokális szerkezeti információt képesek megmutatni.

Fő előnye, hogy a vizsgálat a mért anyagot nem roncsolja, a legegyszerűbb esetben még minta előkészítésre sincs szükség. 

A1.11.D15

A1.11.D16