Többfotonos abszorpció és ionizáció

A1.04.D29

Egy- és többfotonos abszorpciós folyamatok rátáit a következőképp számoljuk. Perturbációs módszerekkel megoldjuk a ψ(r,t) atomi elektron-hullámfüggvényre a Schrödinger-egyenletet, feltételezve, hogy az elektron külső lézertérrel való kölcsönhatási energiája jóval kisebb, mint az elektron és a belső atomi tér kölcsönhatási energiája. H a lézertérben lévő atom Hamilton-operátora, H0 a kölcsönhatásmentes atom Hamilton-operátora, V a külső E(t) térrel való kölcsönhatás energiája, μ az atomi átmenet dipóloperátora. Feltesszük, hogy a lézerteret t=0 időpillanatban kapcsoljuk be.  A ψn-ek a kölcsönhatásmentes atom energia-sajátállapotai.

A1.04.D30